Darbų sauga ir sveikata – profesionalų rankose

Lietuvos Valstybinė darbo inspekcija pateikia duomenis, kad daugelis nelaimingų atsitikimų darbe vyksta dėl to, kad įmonėse netinkamai prižiūrima darbų sauga ir sveikata, aplaidžiai vertinamas rizikos faktorius ir per mažai dėmesio skiriama darbuotojų informavimui bei saugaus darbo sąlygoms sudaryti. Dėl visų šių spragų kyla pavojus nelaimingiems atsitikimaims įvykti, kurie įmonėje ir darbuotojų šeimose gali atnešti didžiules nelaimes ir tragedijas. Siekiant išvengti šių nemalonumų būtina atsižvelgti į darbo saugos reikalavimus ir rimtai įvertinti savo bei darbuotojų veiklą ir saugą.

Ne visose įmonėse vadovai nusimano apie šią specifinę sritį, tačiau kontroliuojančios institucijos tikrinimų metu akcentuoja, jog darbų sauga ir sveikata bei informacija apie pasirūpinimą  saugia darbo vieta yra kone svarbiausias sėkmingos įmonės rodiklis. Tam pasiekti kai kurios įmonės samdo žmones, kurie būtų šios srities specialistai ir pagelbėtų susitvarkyti įmonės viduje.

Mokymai

Šalyje yra keletas įmonių, kurios rūpinasi darbų sauga ir sveikata, todėl dažnai teikia įvairias paslaugas susijusias su saugiu darbu, vienas iš jų – specialistų mokymai. Tai ypač populiari ir naudinga paslauga. Dažniausiai ją užsako naujos įmonės, įkurtos jaunų verslininkų. Profesionalus žmogus, išmanantis darbo saugą ir šioje srityje dirbantis eilę metų lengvai ir aiškiai darbuotojams papasakos apie saugaus darbo taisykles.  Taip pat paaiškins, kokios yra rizikos, dirbant konkrečioje įmonės srityje, kaip reaguoti į vieną ar kitą susiklosčiusią situaciją, kokie yra reglamentuoti darbo saugos reikalavimai.

Konsultacijos

Kuomet įmonės vadovai patys instruktuoja savo darbuotojus dėl darbo saugos srityje, kartais kyla klausimų, į kuriuos atsakyti vadovui ne visada užtenka žinių. Tokiu atveju taip pat padės įmonė, kurioje dirba darbo saugą puikiai išmanantys profesionalai. Čia nuolat teikiama kokybiška informacija, tad vadovai nevaržomai gali kreiptis konsultacijos susidūrę su sudėtinga situacija savo įmonėje.

Tyrimai ir vertinimai

Dirbant specifinėje srityje: statybos, energetikos, remonto darbai ir kt. kartais kyla abejonių dėl darbo saugos rizikos. Visame pasaulyje galioja reglamentuoti rizikos faktoriai, pagal kuriuos darbuotojai privalo būti apmokomi pradedami dirbti. Tokiems tyrimams atlikti gali būti samdomas darbo saugos specialistas, puikiai išmanantis šią sritį. Jis atvyksta ir gali įvertinti profesinės veiklos riziką, pagal kurią būtų nustatomi mokymai darbuotojams ir vykdoma tolimesnė įmonės veikla. Šis žmogus taip pat gali ištirti ir nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybes, informuodamas vadovybę, ar incidentui turėjo pagrindo vieni ar kiti darbo saugos pažeidimai.

Leave a Reply