Profesinės rizikos vertinimas įmonėje

Profesinė rizika – tai traumos ar kitokio darbuotojo sveikatos pakenkimo galimybė dėl kenksmingo ar pavojingo darbo aplinkos veiksnių poveikio. Darbdavys privalo užtikrinti savo darbuotojams saugią ir nekenksmingą jo sveikatai darbo aplinką. Darbuotojų saugos ir sveikatos būklė yra nustatinėjama atsižvelgiant į kaip darbo priemonės ir darbo sąlygas atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus, kuriuos nustato lietuvos įstatymai – norminiai teisės aktai. Ar darbo priemonės ir aplinka atitinka keliamus reikalavimus yra atliekamas tyrimas ir padarius tyrimų išvadas įvertinama ar tai atitinka įstatyme numatytus specialius darbo saugos ir sveikatos reikalavimus. Darbo saugą ir sveikatą Lietuvos respublikoje reglamentuoja darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, Šio įstatymo įgyvendinimą reglamentuoja sveikatos ministro įsakymas dėl profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo. Šių profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų paskirtis – nustatyti bendrą profesinės rizikos vertinimo tvarką įmonėse, įstaigose ar kitose organizacijose. Tam, kad išvengtumėt šių pažeidimų rekomenduojama savo įmonėje atlikti profesinės rizikos vertinimą. Būtent profesines rizikos vertinimas gali padėti Jums įvertinti ar Jūsų įmonėje darbo priemonės ir darbo aplinka atitinka įstatymų ir kitų norminių teisės aktų keliamus darbų saugos ir sveikatos reikalavimus. Todėl, patartina šį vertinimą atlikti į metus bent į du metus kartą arba rekomenduojama tai atlikti kaskart pasikeitus darbo aplinkai ar priemonėms. Taip tikrai išvengsite darbo saugos ir sveikatos būklės pažeidimų.

Leave a Reply